Nasza misja

Zajmujemy się dziećmi, które potrzebują rehabilitacji.

Są to najczęściej dzieci z uszkodzeniem mózgu lub wadami rozwojowymi Jako organizacja pożytku publicznego dokładamy wszelkich starań, żeby  rodziny naszych dzieci znalazły w naszym stowarzyszeniu wspierające i przyjazne miejsce. Organizujemy spotkania integracyjne dzieci, rodziców i pracowników poradni rehabilitacyjnej. Planujemy organizację turnusów rehabilitacyjnych. Chcemy stworzyć ośrodek rehabilitacyjny z pobytem stałym dla dzieci z terenu województwa dolnośląskiego. Aktywnie działamy od 2001 roku. Od początku działalności skupiamy się na udzielaniu pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz działaniom na rzecz ich  integracji ze środowiskiem społecznym. Wspieramy rodziny naszych podopiecznych, poprzez ułatwianie dostępu do pełnej rehabilitacji medycznej, udzielanie  pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz socjalnej. Promujemy  uczestnictwo  dzieci z utrudnieniami rozwojowymi we wszystkich formach aktywności życiowej  i społecznej:
– zdrowie
– edukacja
– komunikacja
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
– rozrywka
– integracja społeczna

Naszym przewodnim mottem jest: ,,Wszak wszystkie nasze  dzieci szczęśliwe muszą   by攂- to cytat z naszej pieśni.

To od nas ludzi dorosłych i świadomych zależy jaki zgotujemy los naszym dzieciom. Dziecko z utrudnieniami w rozwoju nie jest gorsze ! Jest kochane, wspaniałe i wbrew pozorom bardzo mądre. Niestety  często  dzieci te  przez swoje ograniczenia w wyrażaniu za pomocą komunikacji werbalnej swoich uczuć, pragnień, potrzeb, żądań, dyskomfortu są  nierozumiane i spychane na margines życia społecznego. Naszą misją jest propagowanie działań przeciw wykluczeniu społecznemu.

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi : Oddziałem Dolnośląskim Polskiego  Związku  Logopedów, Fundacją Lepsze Dni, Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci.

Zapraszamy ludzi wrażliwych, którzy myślą podobnie jak my do współpracy. Wystarczy wspomagać niewielkimi datkami Stowarzyszenie Uśmiechu poprzez wpłaty na nasze konto: 34 1140 1140 0000 2137 1800 1001 . Każda kwota przyczyni się do urzeczywistniania naszej misji.